Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Gminy Chełm Śląski
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotów
Menu przedmiotowe
 
Konsultacje Aktów Prawnych Drukuj...
W sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu współpacy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
W sprawie przeprowadzenia konsultacji
W sprawie przeprowadzenia konultacji projektu uchwały
W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI W SRAWIE ZMIANY UCHWAŁY XII/72/2011
W sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii dotyczącej projektu zmiany uchwały nr XLVII/236/2010 rady Gminy Chełm Śląski z dnia 10 listopada 2010 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Chełm Śląski.
Zarządzenie 4.39.2012 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 19 lispopada 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opiniii dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy w Chełmie Śląskim w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy w Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013rok.
Zarządzenie Zarządzenie 4.40.2012 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 19 lispopada 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opiniii dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy w Chełmie Śląskim w sprawie zmiany uchwały nr III/16/ 2010 Rady Gminy w Chełm Śląski z dnia 22 grudnia 2010 r.w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, pozbawiania, wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym wraz z późn. zm.
Zarządzenie Nr 4.33.2013 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 02 grudnia 2013r w sprawie przeprowadzenia konsultacji
- Projekt w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Chełm Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
rss
Licznik odwiedzin: 1111476 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP