Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Gminy Chełm Śląski
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotów
Menu przedmiotowe
 
Informacje nieopublikowane Drukuj...
Informacje o danych nieopublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznych można uzyskać w następujących miejscach:

Informacja
Stosownie do art.8 ust.4 ustawy o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) infomujemy, że informacje publiczne, ktore nie są udostępnione w Biuletynie można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm Śląski:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
- na pisemny wniosek złożony w sekretariacie.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów informuje się na stronach Biuletynu poświęconych Radzie Gminy

Osoba odpowiedzialna<BRAK>
Data utworzenia29 kwietnia 2003
Udostępniłmgr Piotr Szpitalny
Data udostępnienia5 lutego 2004

    Data ost. zmiany: 15 czerwca 2011
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 1111476 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP