Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Gminy Chełm Śląski
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotów
Menu przedmiotowe
 
Ochrona Środowiska Drukuj...
2012-03-07 Symbol:  GGIII.6220.4.2012
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepompowni wód powierzchniowych nr 11 położonej w rejonie ul.Błędów
w Chełmie Śląskim dla KW S.A. Oddział KWK "Ziemowit"
2012-01-26 Symbol:  GGIII.6220.4.2011
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja gazociągu Oświęcim – Szopienice" obejmującego przebudowę gazociągu o długości 1642m od ulicy Techników w Chełmie Śląskim do ulicy Sikorskiego w Imielinie
2009-07-22 Symbol:  OBWI
Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu wykopaliny ze złoża węgla kamiennego "PIAST"
2009-05-11 Symbol:  OBWi1
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Chełm Śląski
z dnia 8 maja 2009r.
2009-05-11 Symbol:  GG.III.7627-4/09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na „Budowie chodnika dla pieszych , budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie zjazdów, przebudowie przepustów wraz z zabezpieczeniem lub przebudową istniejącej infrastruktury technicznej wzdłuż drogi gminnej tj. ulicy Odrodzenia w miejscowości Chełm Śląski”.
2009-05-11 Symbol:  GG.III.7627- 8/09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na regulacji potoku Makołowiec na odcinku o długości 4,7 km wraz z przebudową obiektów mostowych w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej KWK „Ziemowit” w Lędzinach.
2009-05-11 Symbol:  GG.III.7627- 7/09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na przebudowie ul. Błękitnej w Chełmie Śląskim na długości 453,5 mb od
ul. Gamrot do końca zabudowy.
2009-05-11 Symbol:  GG.III.7627- 5/09
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Chełmie Śląskim – etap „C”.

Strony 1 2 3
Licznik odwiedzin: 1111476 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP