Strona BIP wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji oferowanych usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych plików.
W innym przypadku prosimy o opuszczenie portalu.
Strona Główna Strona Główna Strona Główna logo urzędu
Urząd Gminy Chełm Śląski
Szukaj...
Dane podmiotu
Spis podmiotów
Menu przedmiotowe
 
Ochrona Środowiska Drukuj...
2013-01-18 Symbol:  GGIII.6220.11.2012
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn " Uruchomienie punktu skupu złomu stalowego, metali kolorowych i makulatury przy ul. Górnośląskiej 58a w Chełmie Śląskim na terenie Rolniczej Spółdzieli Produkcyjnej w Mysłowicach - Kopciowicach"
2013-01-16 Symbol:  GGIII.6220.17.2012
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- podciśnieniowo – ciśnieniowej z przepompownią ścieków próżniowo-tłoczną, dwoma przepompowniami sieciowymi wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni dla rejonu ulicy Chełmska -Podłuże w Chełmie Śląskim".
2012-10-24 Symbol:  OBW9
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o podjęciu postępoowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwa :Przebudowa potoku Imielinka w km 3+150- 6+050 wraz z regulacją prawną dotyczącą zmiany lini brzegowej i ewidencji gruntów
2012-10-24 Symbol:  OBW8
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin w sprawie podania do publicznej wiadomości przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach wszczętego postepowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o śrosowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwa :Przebudowa potoku Imielinka w km 3+150- 6+050 wraz z regulacją prawną dotyczącą zmiany lini brzegowej i ewidencji gruntów
2012-08-30 Symbol:  OBW7
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin w sprawie podania do publicznej wadomości, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Imielin-Południe" w granicach projektowanego obszaru górniczego " Imielin I" metodą podziemną"
2012-08-06 Symbol:  OBW6
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin dotyczące wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Imielin-Południe" w granicach projektowanego obszaru górniczego " Imielin I" metodą podziemną" - zawiadomienie
2012-07-30 Symbol:  OBW5
Obwieszczenie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn " Budowa ulicy Dębowej w Chełmie Śląskim - Etap II ..."
2012-07-10 Symbol:  OBW4
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Imielin-Południe" metodą podziemną" oraz o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko.
2012-06-08 Symbol:  OBW3
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Imielin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Imielin-Południe" metodą podziemną"
2012-04-24 Symbol:  OBW2
Obwieszczenie Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 24.04.2012 dotyczące akcji odszczurzania Gminy Chełm Śląski

Strony 1 2 3
Licznik odwiedzin: 1111476 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP