logo bip
Urząd Gminy Chełm Śląski Data: 2014-06-28
Oświadczenia Majątkowe
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2002 ROK
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2003 ROK
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2004 ROK
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2005 ROK
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE NA KONIEC KADENCJI 2002- 2006
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2006 ROK
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OBJĘCIE MANDATU 2006-2010 ROK
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2007 ROK
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2008 ROK
WYGAŚNIĘCIE MANDATU RADNEGO PANI GABRIELI PENCZEK - 2008
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - OBJĘCIE STANOWISKA KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W CHEŁMIE ŚLĄSKIM PRZEZ PANIĄ GABRIELĘ PENCZEK
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2009 ROK - RADNI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2009 ROK - WÓJT, PRACOWNICY URZĘDU ORAZ KIEROWNICY JEDNOSTEK
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2010 ROK
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE POCZĄTEK KADENCJI 2010- 2014
Oświadczenia majątkowe 2011- objęcie stanowiska Kierowników Jednostek Organizacyjnych
OŚWIADCZENIA MAJATKOWE 2011 - RADNI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2011
Oświadczenia majątkowe 2011- Zmiany na stanowiskach
OŚWIADCZENIE 2011 Objęcie stanowiska Grzegorz Wycislok

Strony 1 2